Brug mikrofon til at søgeSøg
  • Læs mere om konsultation og supervision hos PPR
  • Læs om Fællesskaber for alle på Vesterkærets Skole
  • Læs om PPR stammegrupper for skoleelever
  • Læs om Barnets stemme i indsatsen mod bekymrende fravær
17.09.2019
Elektronisk indstillingsskema til visitationen til specialundervisningstilbud

Tanken med det elektroniske indstillingsskema er, at samarbejdet og det fælles ansvar for udarbejdelsen af indstillingen bliver styrket. Dette er medvirkende... Læs mere

03.10.2019
Indstilling af skolestartere til januarvisitationen i 2020

Det elektroniske indstillingsskema kan endnu ikke understøtte indstilling af skolestartere. I januarvisitatonen 2020 anvendes derfor det gamle ”analoge” inds... Læs mere

 
03.10.2019
Alle til skolernes motionsdag – også elever med fysisk funktionsnedsættelse

Det kan være en udfordring for lærere og pædagoger at inddrage elever med fysiske funktionsnedsættelser i idrætsundervisningen - og i skolernes motionsdag fr... Læs mere

03.10.2019
Den mobile indsats er godt på vej

I PPR er vi godt i gang med at starte Den Mobile Indsats, hvor vi vil tilbyde intensive læringsforløb for ordblinde og talblinde elever. Læs mere

 
Flere nyheder
Flere nyheder