Brug mikrofon til at søgeSøg
  • Læs mere om konsultation og supervision hos PPR
  • Læs om Fællesskaber for alle på Vesterkærets Skole
  • Læs om PPR stammegrupper for skoleelever
  • Læs om Barnets stemme i indsatsen mod bekymrende fravær
11.12.2018
Nyt indstillingsskema til visitationen ved PPR

PPR har udarbejdet et helt nyt elektronisk indstillingsskema. Dette sker som en prøvehandling i tilknytning til samarbejdet omkring eleverne i specialundervi... Læs mere

11.12.2018
Nye PPR-indsatser vedrørende angste og ængstelige børn og unge

Angst og ængstelighed er et udbredt og stigende problem blandt børn og unge, og det har fået stor bevågenhed gennem de seneste år. For at hjælpe disse børn o... Læs mere

 
11.12.2018
PPR's udviklingsstrategi - sammen gør vi en forskel for børnenes læring og udvikling

Strategiens overordnet formål er at bidrage til, at PPR arbejder på en måde, så der er størst mulig effekt af PPR’s indsats til gavn for Aalborg Kommunes bør... Læs mere

11.12.2018
Støttemateriale fra PPR's kriseteam

PPR’s kriseteam har siden 2012 hjulpet skolerne i en del sager, hvor børn har oplevet, eller er blevet berørt af, en voldsom hændelse. Læs mere

 
Flere nyheder
Flere nyheder