PPR’s indsatser i forhold til angste og ængstelige børn og unge

Angst og ængstelighed er et udbredt og stigende problem blandt børn og unge, og det har fået stor bevågenhed gennem de seneste år. For at hjælpe disse børn og unge tilbyder PPR forskellige indsatser.

Børn og unge med angst

Angst er en naturlig del af børns udvikling, og de fleste børn vil i perioder opleve at blive bange for særlige situationer eller ting. Som oftest vil angsten være forbigående og forsvinde igen efter et stykke tid, men for nogle udvikler den sig og griber forstyrrende ind i hverdagen, og det kan få store konsekvenser for barnet – både på kort og langt sigt.

Børn og unge med angst kan eksempelvis

  • være udfordrede af forskellige bekymringer, der gør det svært for barnet at komme i skole
  • have svært ved at komme hjemmefra eller blive adskilt fra forældrene
  • være bekymrede for at skulle tale foran andre eller bange for ikke at kunne leve op til de forventninger, barnet selv eller andre stiller
  • stille mange spørgsmål og have brug for beroligelse
  • have svært ved at falde i søvn om aftenen på grund af bekymringer

PPR’s angstteam

PPR’s angstteam tilbyder en række forskellige indsatser for at hjælpe børn og unge med angst eller ængstelighed. Teamet består af fire psykologer, en specialpædagogisk konsulent og en fysioterapeut.

De forskellige gruppeforløb

Der tilbydes gruppeforløb med børn/unge sammen med forældrene, samt kortere gruppeforløb for unge alene og for forældre alene.

Cool Kids

Cool Kids er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for børn, unge og deres forældre, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. 

Der tilbydes:

  • Cool Kids gruppeforløb for børn i alderen 7-12 år
  • Chilled gruppeforløb for unge i udskolingen
  • Cool Kids ASF gruppeforløb målrettet børn i alderen 7-12 år med autismespektrumsforstyrrelse

Cool Kids og Chilled foregår i en gruppe med 5-6 børn og deres forældre. Cool Kids ASF grupperne vil typisk være lidt mindre. Gruppen mødes 10 gange af 2 timer over en periode på 3 måneder.

Forældres og skoles inddragelse i forløbet

Et væsentligt element i programmet er de opgaver, børnene og de unge med forældrenes støtte laver mellem sessionerne. Forældrene lærer strategier til bedst muligt at støtte børnene, og deltager undervejs aktivt i at hjælpe deres børn med at udfordre angsten i hverdagen.

Skolerne inddrages i forløbet i det omfang, det er relevant. I forbindelse med afslutningen af forløbet vil der blive tilbudt et overleveringsmøde med skolen.

Angsten er ikke nødvendigvis væk ved forløbets afslutning, men barnet og forældrene skulle gerne have opnået kompetencer, der gør, at de selv kan fortsætte arbejdet.

Kortere gruppeforløb for ængstelig unge

De kortere gruppeforløb for ængstelige unge strækker sig over 4-5 gange af 1½ times varighed. Formålet med forløbet er at forebygge udviklingen af egentlig angst samt støtte de unge i at mestre deres ængstelighed på en hensigtsmæssig måde.

Gruppen af unge sammensættes ud fra de forskellige unges problematikker, og indholdet tilrettelæggelse derefter. Grupperne kan etableres på de enkelte skoler ved behov.

Forløbet vil blive afsluttet med en tilbagemelding til forældrene.

Gruppeforløb for forældre til angste og ængstelige børn

Gruppeforløbet for forældre til angste og ængstelige børn strækker sig over 5 gange af 2 timers varighed, og vil indeholde korte oplæg omkring ængstelighed og angst.

Forældrene vil blive introduceret til en række hjemmeopgaver, de skal lave sammen med deres børn fra gang til gang. Forældrene får udleveret materiale med øvelser og får samtidig mulighed for at mødes med andre forældre og dele erfaringer, udfordringer og succeser.

Formålet med gruppeforløbet er at klæde forældrene på til bedre at forstå og håndtere deres barns ængstelighed samt at forebygge udvikling af angst.

Henvisning til PPR's angstteam

Henvisning til gruppeforløbene sker via skolens PPR-psykolog efter et dialogmøde på skolen. 

Herefter vil angstteamet vurdere, hvilket tilbud der passer bedst til den beskrevne problemstilling hos barnet/den unge.

Temamøder på skolerne

Vi afholder temamøder, hvor der er fokus på børn/unge, der er i risiko for at udvikle angst, og børn/unge som allerede har udviklet angst. Hvordan kan vi blive opmærksomme på disse børn, og hvordan kan vi bedst muligt støtte dem enten via en forebyggende indsats eller ved at bakke op om mere indgribende indsatser.

Der bliver afholdt to temamøde i hver klynge (mindre skoleområder) - et for forældre og et for personale. Skolerne bliver kontaktet vedrørende planlægning af temamøderne.

Du kan se materiale fra temamøder til personale her og til skoler her.