Den tidlige indsats

PPR løser som en rådgivningsenhed typisk sine opgaver sammen med andre. Forældre og de pædagogiske medarbejdere på skoler og i daginstitutioner er derfor vigtige samarbejdspartnere for PPR.

Billede af pige

Den tidlige indsats er vigtig

Af erfaring og fra forskningen ved vi, at det er vigtigt at sætte tidlig ind, når der opstår bekymring for børns læring og udvikling. PPR kan derfor inddrages tidligt, når daginstitutionen eller skolen har behov for vejledning i forhold til deres arbejde med inkluderende børnefællesskaber. Formålet er at skabe nye udviklingsmuligheder for barnet.

Del indhold