For fagfolk

Her kan du finde inspiration, materiale, vejledninger, skemaer og andre oplysninger til brug i samarbejdet med PPR Aalborg.

Billede af børn

Inspiration

Alle til skolernes motionsdag - også elever med fysiske funktionsnedsættelser

5 links til gode instruktionsvideoer vedr. læse- og skriveteknologi

Uro i indskolingen - Fra udviklingsprojekt til fast indsats fra PPR’s specialpædagogiske konsulenter

PPR tilbyder coaching eller supervision til professionelle i skoleverdenen, der oplever sig udfordret i praksis

Publikationer

PPR's udviklingsstrategi

Handleplan for elever med ordblindhed 2019

Bilag Handleplan for elever med ordblindhed 2019

Læsepolitiske retningslinjer

Handlevejledning ved bekymrende fravær

Indskrivningsmøde til specialundervisningstilbud - guidelines

KABU manual

Håndbogen på tværs

SamRum - samarbejdsmodel for skoler, PPR og forældre

Dialogmøde - Skole, PPR og forældre

Skemaer

PPR-SKEMA - Inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ansøgning - støttepulje til nyankomne tosprogede elever

Underretningsskema til Familiegruppen, fra håndbogen På Tværs

Indstilling til PPR - privatskoler, forældre og efterskoler 

Status fra afgivende skole (KABU)

Beskrivelse af følsomme personoplysninger (SPE)

Indstillingsskema til pædagogisk psykologisk vurdering i specialteam (visitation af udenbys elever)

Skema og vejledning til beskrivelse af magtanvendelse mod elever i skoler

Vejledninger

Vejledning til skolens udfyldelse af indstillingsskemaet

Vejledning til forældrenes udfyldelse af indstillingsskemaet

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til specialskoler og udvalgte skoler med specialklasser februar 2019

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til almenskolen og udvalgte specialklasser februar 2019

Vejledning til bestilling af kørsel af hjælpemidler fra PPR februar 2019