FAQ - Nyt indstillingsskema

Det elektroniske indstillingsskema kan give anledning til nogle praktiske spørgsmål. På denne side har vi samlet dem, vi har fået fra skoler og PPR-medarbejdere.

Hvad skal skolelederen gøre, hvis han/hun ikke har en medarbejdersignatur?

Folkeskoleledere - skal henvende sig til Skoleforvaltningens it-enhed, hvis de ikke har en medarbejdersignatur.

Privatskoleledere - skal henvende sig til Nets DanId - https://www.medarbejdersignatur.dk/ for at oprette en medarbejdersignatur.

Hvem indhenter barnets perspektiv?

Det er i udgangspunktet skolelederens ansvar at indhente barnets perspektiv.

Der kan dog være tilfælde, hvor eksempelvis en konfliktfyldt historik mellem barnet og skolen kan gøre det svært for skolen at indhente et retvisende perspektiv fra barnet. I disse tilfælde vil skolen kunne aftale med PPR-psykologen, at hun/han indhenter barnets perspektiv i stedet.

Hvornår skal de forskellige dele være færdige? Skole, PPR og forældre har et samlet ansvar for, at arbejdsprocessen med udfyldelsen af indstillingsskemaet er tilendebragt til deadline for indlevering af indstillingsskemaer d. 25. februar.
Er det teknisk muligt at sidde sammen fysisk og samarbejde om indstillingsskemaet med alle parter på en gang?

Ja, man kan sagtens udfylde indstillingen sammen.

Dog sker videresendelsen af skole-delen til PPR-medarbejderen manuelt fra PPR’s hovedpostkasse. Derfor skal man ringe til PPR’s administration for hurtigt at få videresendt indstillingen, når skolen har afsendt sin del. 

Får skolen en kvittering når indstillingsskemaet er færdigt?

Ja, når forældrene har givet samtykke til indstillingen sendes indstillingen til PPR’s hovedpostkasse. Herfra vil skolen modtage en kopi af den samlede indstilling.

Skal privatskoler bruge det elektroniske indstillingsskema? Ja, privatskolerne skal også bruge det elektroniske indstillingsskema. 
Skal man bruge indstillingsskemaet til tilflyttere?

Ja, det nye indstillingsskema skal også bruges tilflyttere. Skolen udfylder skoledelen på baggrund af skolens aktuelle viden om barnet.

Skolens PPR-psykolog udfylder PPR-delen med udgangspunkt i den frem-sendte PPR-sag på barnet.

Skal man bruge indstillingsskemaet til omvisiteringer?

Ja, det er skolelederen på specialundervisningstilbuddet, der laver indstillingens skole-del i forbindelse med omvisiteringer.

Vær dog opmærksom på, at skolen i det første faglige spørgsmål i skole-delen ikke skal beskrive eleven i almenskolen men eleven i det aktuelle specialundervisningstilbud.

PPR-medarbejderen, der betjener specialundervisningstilbuddet, udfylder PPR-delen.

Skal man bruge indstillingsskemaet til børn, der indstilles til fællestilbuddene?

Nej, indstilling til fællestilbuddene sker i et samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Dette samarbejde i indstillingen er ikke tænkt ind i indstillingsskemaet 

Hvad gør man, hvis forældrene ikke har e-Boks?

Det er skolelederens ansvar at sikre sig, at forældrene har mulighed for at godkende og give samtykke til indstillingen. 

Hvis forældrene ikke har e-Boks, må skolelederen kontakte PPR-psykologen og få udleveret indstillingen som en pdf.fil bestående af skole-del og PPR-del. Skolelederen printer derefter indstillingen ud, og får forældrenes perspektiv og underskrift på indstillingen. Den underskrevne indstilling scannes ind, og sendes til PPR’s hovedpostkasse. 

Det er kun forældre, der er fritaget fra e-Boks, som kan fritages i forbindelse med indstillingen.

Nogle forældre har imidlertid problemer med at bruge deres e-Boks. Her kan en løsning være, at skole, PPR-medarbejder og forældre udfylder indstilling sammen. På den måde kan forældrene støttes i at få godkendt indstillingen i deres e-Boks.

Husk i den forbindelse at sige til forældrene, at de skal medbringe deres nøglekort til Nem-ID.

Hvad med tosprogede forældre, der ikke forstår dansk?

Det er skolelederens ansvar, at forældrene forstår, hvad de giver samtykke til. Hvis der er behov for tolkebistand, skal skolelederen sikre sig det. 

Hvem udfylder PPR-delen ved flygtningebørn?

Det er distriktspsykologen, der udfylder PPR-delen eventuelt i samarbejde med flygtningepsykologen.

Efter aftale kan flygtningepsykologen udfylde PPR-delen.

Skal det elektroniske skema anvendes, når forældre selv vil indstille deres barn til en pædagogisk psykologisk vurdering i PPR’s specialteam?

Nej, hvis forældrene selv vil indstille deres barn anvendes det traditionelle indstillingsskema i stedet.

Forældrene skal derfor henvende sig til PPR for yderligere vejledning vedrørende deres indstilling.

Hvordan orienteres forældrene om processen med indstillingsskemaet? Her på PPR's hjemmeside kan skolen hente en vejledning til forældre vedr. udfyldelse af indstillingsskemaet.
Del indhold