Fravær i skolen

Har dit barn højt fravær fra skolen, og har du behov for rådgivning om, hvordan hun/han kan vende tilbage til en stabil skolegang, kan du kontakte Skoleforvaltningens Drop-out-team.

Billede af dreng

Den åbne rådgivning er en del af Skoleforvaltningen og rådgivningen varetages af Drop-out-teamets tre fraværskonsulenter.

Drop-out-teamets arbejde med elevfravær tager udgangspunkt i "Handlevejledning for bekymrende fravær", der er udarbejdet i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Fraværskonsulenterne kan i den åbne rådgivning være behjælpelige med vejledning om, hvordan et barns fravær kan gribes an, samt drøfte de problemstillinger, der påvirker barnets skolegang.

Rådgivningen er et supplement til samarbejde mellem forældre og skole og tager udgangspunkt i, at alle børn har ret til skolegang og til at indgå i fællesskaber med gode relationer til børn og voksne.

Drop-out-teamet kan kontaktes hver torsdag mellem kl. 8.00 og 10.00 på:

Mail: fravaer-skole@aalborg.dk

Telefon: 9352 0203

I handlevejledningen er der fokus på det forebyggende arbejde og den tidlige indsats, da dette øger mulighed for at få eleven tilbage i skolen.

Læs "Handlevejledning for bekymrende fravær" her.