Fravær i skolen

Har dit barn for meget fravær i skolen, og har du behov for rådgivning om, hvordan hun/han kan vende tilbage til en stabil skolegang, kan du kontakte PPR's fraværskonsulenter.

Billede af dreng

Handlevejledning for bekymrende fravær

Den åbne rådgivning er en del af Skoleforvaltningen, og rådgivningen varetages af PPR's fraværskonsulenter.

Fraværskonsulenternes arbejde med bekymrende skolefravær tager udgangspunkt i "Handlevejledning for bekymrende fravær", der er udarbejdet i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

I handlevejledningen er der fokus på det forebyggende arbejde og den tidlige indsats, da dette øger mulighed for at få barnet tilbage i skolen.

Læs "Handlevejledning for bekymrende fravær" her.

Kontakt fraværskonsulenterne

Fraværskonsulenterne kan i den åbne rådgivning være behjælpelige med vejledning om, hvordan et barns fravær kan gribes an, samt drøfte de problemstillinger, der påvirker barnets skolegang.

Rådgivningen er et supplement til samarbejde mellem forældre og skole og tager udgangspunkt i, at alle børn har ret til skolegang og til at indgå i fællesskaber med gode relationer til andre børn og voksne.

 

Fraværskonsulenterne kan kontaktes mandag-onsdag og fredag 08.00-15.00 samt torsdag 08.00-17.00 på:

  • Fraværskonsulent Joan Damgaard på tlf. 9352 0226
  • Fraværskonsulent Pia Gerhardt på tlf. 9352 0234

 

Eller du kan sende en mail til:

  • fravaer-skole@aalborg.dk