Indstilling af skolestartere til januarvisitationen i 2020

02. oktober 2019
Det elektroniske indstillingsskema kan endnu ikke understøtte indstilling af skolestartere. I januarvisitatonen 2020 anvendes derfor det gamle ”analoge” indstillingsskema.

Samme sagsgang som sædvanligt

Det er jf. § 2 i Specialundervisningsbekendtgørelsen skolelederen, der afgiver indstilling til en PPV ved PPR. Dette gælder også ved skolestartere.

I Aalborg er sagsgangen, at skolelederens indstilling efterfølgende suppleres med PPR-medarbejderens faglige viden og endeligt forældrenes perspektiv og samtykke. Denne kendte sagsgang bliver også rammen for den elektroniske indstilling af skolestartere næste år.

Derfor er det naturligt, at vi fortsætter med den sagsgang, som vi allerede har arbejdet efter de sidste 3 visitationer.

Vi har revideret det ”analoge” indstillingsskema, så det i skoledelen og PPR-delen indholdsmæssigt svarer til det elektroniske indstillingsskema.

Procedure for indstilling af skolestartere

Processen for udarbejdelse af indstillinger på skolestartere er som følger:

  • Skolelederen henter indstillingsskemaet på PPR’s hjemmeside og udfylder sin del
  • Skolelederen sender det udfyldte indstillingsskema til den involverede PPR-medarbejders mail
  • PPR-medarbejderen udfylder sin del, og sender indstillingen og bilag til forældrenes e-Boks
  • Forældrene trykker” besvar”, og giver deres perspektiv og samtykke til indstilling og bilag
  • Indstillingen sendes herefter automatisk til PPR’s hovedpostkasse

Det er fortsat vigtigt at gøre forældrene opmærksomme på, at indstillingen kommer begge forældremyndighedsindehaveres e-Boks, og at begge skal give samtykke, før vi kan visitere barnet.

Skolelederens udfyldelse af indstillingsskemaet

Når skolelederen skal udfylde sin del af indstillingsskemaet, er det vigtigt at have kendskab til barnet.

Denne viden kan skolelederen hente i daginstitutionens indstilling skolestarteudredning ved PPR. I dette materiale kan skolelederen finde oplysninger om eksempelvis barnets kompetencer, udfordringer og pædagogiske tiltag, som daginstitutionen har afprøvet. Disse oplysninger suppleres med viden fra de møder, som afholdes mellem skoleleder, daginstitution og forældre i forbindelse med barnets overgang til skole.

Husk: Deadline for indstilling af skolestartere er 19. december.

Du henter indstillingsskema til skolestartere her

Del indhold