Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Aalborg Kommune
 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  >  Specialpædagogik  >  Diagnoser/vanskeligheder  >   Generelle indlærings- vanskeligheder
Om PPRAfdelingerSpecialpædagogikUdviklingSøg  
Generelle indlærings- vanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder


På 8 folkeskoler i Aalborg Kommune findes der specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder:

  • Løvvang-, Stolpedals-, Byplanvejens- og Tornhøjskolen har specialklasserækker
  • Nibe, Hals og Ulsted har specialklasser.
  • Tofthøjskolen har enkeltintegrerede elever

Specialklasserne dækker skoleforløbet fra 1-10. klasse. Der vil således normalt ikke være 0.klasse.

Målgruppen

Specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på de 8 skoler er et undervisningstilbud for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder. Generelle indlæringsvanskeligheder er karakteriseret ved nedsat intellektuel kapacitet, og eleverne kan af forskellige årsager have det svært i det almindelige skolesystem, hvor der lægges meget vægt på de boglige færdigheder. Tilstanden kan være kombineret med andre vanskeligheder, men de generelle indlæringsvanskeligheder skal være det mest fremtrædende. Elevgruppen oplever ofte den almindelige skolegang som meget problematisk, og udvikler let mistrivsel og en negativ opfattelse af deres egne evner og muligheder.

Indhold

Undervisningen i en generel specialklasse vil tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, med tilpassede krav og mange gentagelser. Pædagogikken vil  være præget af struktur, visualisering og genkendelighed og samtidigt være relationsbåret. Eleverne i en generel specialklasse vil normalt ikke have evner til at opnå de Faglige Mål på et aldersvarende niveau, men det tilstræbes, at eleverne hele tiden udfordres på deres eget niveau. Eleverne går normalt ikke op til Folkeskolens afgangsprøve eller Nationale Test. Undervisningen vil tage udgangspunkt i en Individuel Undervisningsplan, der bruges til at beskrive og evaluere elevens udvikling.

Evaluering

Der vil løbende og mindst en gang om året blive foretaget en vurdering om elevens skoleplacering er den rette. Det sker på den årlige klassekonference, der samtidigt fungerer som revisitation. Elever der har brug for større faglige udfordringer, vil i nogle tilfælde blive inkluderet i almenundervisningen, hvor der kan ske en hel eller delvis inklusion. Alle de generelle specialklasser findes på almindelige folkeskoler, og der vil være tæt samarbejde med normalskolen, hvor eleverne skal være en naturlig del af helheden.

Fritidstilbud

Der vil i 1-3.klasse være samarbejde med specialDUS. Når eleverne kommer i 4. klasse, eller er fyldt 10 år, vil de normalt via forældrenes ansøgning  kunne optages på et af kommunens fritidscentre, hvor der også er specialgrupper.  

PPR Aalborg - Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby - tlf. 99 31 41 25