Ordblind- eller talblindhed

DMI – Den Mobile Indsats er en intensive indsats for ordblinde og talblinde elever i Aalborg Kommune.

Støtte til ordblinde eller talblinde elever

Indsatsen kaldes Den Mobile Indsats (DMI) og forankres i PPR med fysisk base på Seminarieskolen, hvorfra man udvikler og afprøver indsatser.

DMI’s støtte gives som intensive forløb på en skole i elevens nærområde. Det sker på hold af ca. 14 elever. På det intensive kursus bliver eleverne fortrolige med deres device, får metoder og redskaber til at håndtere undervisning, og får samtidig skabt tætte relationer til andre elever med tal- og ordblindhed.

Alle elever, der er testet ordblinde med den nationale ordblindetest, kan tilbydes et intensivt forløb ved DMI.

Opfølgning er vigtig

Efter de intensive forløb vil der være en kontinuerlig opfølgning fra DMI og hjemskolen for eleven igennem hele grundskolen med opfølgningskurser, der følger elevens udvikling, for eksempel når eleven skal have fremmedsprog eller op til prøve.

Vejledning til personalet i specialundervisningstilbuddene

DMI får også opgaver i forhold til elever i kommunens specialundervisningstilbud, der har skriftsproglige eller matematikfaglige vanskeligheder, men som ikke er testet tal- eller ordblinde.

Samarbejde med UngAalborgs indsats for målgruppen

DMI løfte sine opgaver i et tæt samarbejde med skolernes læse- og matematikvejledere, med Ung Aalborgs GROW-indsatser og med UCN.

Forløb fortalblinde elever

Indsatsen for talblinde elever afventer i øjeblikket Undervisningsministeriets talblindetest og undervisningsmateriale, der forventes klar i løbet af 2019.