Specialundervisningtilbud

I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle børn og med at sikre alle børn de bedste forudsætninger for læring og trivsel i inkluderende læringsfællesskaber.

Nogle børn har midlertid særlige behov, der kræver, at barnet har hele eller dele af sin skolegang i et andet miljø, end hvad distriktsskolen kan tilbyde.

Disse børn har mulighed for at have sin skolegang i et specialundervisningstilbud. I disse tilbud arbejder vi også inkluderende og støtter børnene i at være en del af nære læringsfællesskaber - altid med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og forudsætninger og med sigte på at øge børnenes læring og trivsel. Hvert år ved revisitationen vurderer vi børnenes udvikling og på den baggrund besluttes det, om barnet fortsat skal have sin skolegang i specialundervisningstilbuddet, eller om et andet skoletilbud i højere grad vil kunne sikre barnets læring og trivsel.

Specialundervisningstilbuddene er blandt andet kendetegnet ved færre børn i klassen, en fokuseret specialpædagogisk indsats, der er tilpasset børnegruppens udfordringer og behov samt et øget forældresamarbejde.

Skoleforvaltningens specialundervisningstilbud dækker både specialklasser, der er placeret på 21 folkeskoler fordelt i hele kommunen, og specialskoler der er selvstændige skoler.

Del indhold